jak zalozyc fundacje


Szczególnie godne uwagi jest że Pisarka artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości na rzecz fundacji i stowarzyszeń.


sprawozdania opp

Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia – rzetelna znajomość podana w sposób przejrzysty i możliwy do czytania dla każdego. Autor artykułu.

Więcej

darmowy program księgowy dla stowarzyszeń

Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych Poszczególne rozdziały artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach poświęcone są standaryzacji w kontekście.

Więcej

księgowość w stowarzyszeniu

Fundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu konkretny komentarz który ma uprościć zakładanie fundacji i stowarzyszeń. Publikacja zawiera.

Więcej


rachunkowość organizacji pozarządowych

Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń praca o fundacjach i stowarzyszeniach na rok stanowi wyrażenie omowne pod kątem prawnym podatkowym i.

Szczególnie godne uwagi jest, że Pisarka artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości na rzecz fundacji i stowarzyszeń opracowała oddzielnie komentarz do planu kont dla: fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących aktywności gospodarczej, fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. W rozbudowanym do artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń zamieszczono szereg wzorów w wersji edytowalnej, aby możliwe było łatwe ich dostosowanie do własnych potrzeb. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach o rachunkowości fundacji: 1) zważa niezmiernie ważne przemiany na rzecz fundacji i stowarzyszeń: wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), powiązane z wprowadzeniem kategorii jednostek małych i z innymi uproszczeniami, możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów , opartej nie na ustawie o rachunkowości, natomiast na znowelizowanej ustawie o aktywności pożytku publicznego i wolontariacie, 2) zostało rozszerzone o nowy rozdział religijny rachunkowości spółdzielni socjalnych , zawierający m.in.: normy ewidencji księgowej, zakładowy plan kont, wzór zarządzenia w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, normy sporządzania sprawozdań finansowych. Autor, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, czytelnie omawia: Reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki działań organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej


Copyright © 2019 fundacja a stowarzyszenie